book1

$5.00

На руках

Description

Аўтар: Ігар Случак 2022 год, Смаленск, Інбелкульт

Кніга створаная на падставе шматгадовай практыкі па абароне моўных правоў беларускамоўных беларусаў, перапіскі з беларускімі афіцыйнымі дзяржаўнымі ўстановамі,
дыпломнай работы «Канстытуцыйна-прававыя асновы дзяржаўнага білінгвізму» і магістарскай работы «Рэалізацыя дзяржаўнай моўнай палітыкі Рэспубліцы Беларусь». Асаблівая ўвага надаецца перэяду ад 1996 года, калі беларуская мова зноў патрапіла ў неспрыяльныя ўмовы.
Кніга даказвае, што сення ў Беларусі на дзяржаўным узроўні, у першую чаргу праз недасканалае моўнае заканадаўства, створаны ўмовы для дыскрымінацый беларускамоўных беларусаў па моўнай прыкмеце.